Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Wywiadówki

Spotkania z Rodzicami

Wywiadówki - spotkania z rodzicami 
w roku szkolnym 2017 / 2018

Wywiadówki

 

 1. Wywiadówka śródkokresowa     17 listopad 2017 r.
 2. Wywiadówka semestralna          26 styczeń 2018 r.
 3. Wywiadówka śródokrersowa     21 kwiecień  2018 r.

 

Zebrania ogólne

  1. 14 - 15 wrzesień 2017 r.
  2. 26 styczeń 2018 r.
  3. 21 kwiecień 2018 r.
 • Spotkania informacyjne dla rodziców wszystkich klas, mające na celu zapoznanie z wymaganiami programowymi, systemem i kryteriami oceniania, z planem wychowawczym klasy i szkoły do 15 września 2017 r.
 • Zebranie rodziców klasy "0" 4 - 8 wrzesień 2017 r.
 • Zebrania z Zarządem Rady Rodziców SP Brzeziny: 21 wrzesień 2017 (wybór nowej Rady), styczeń 2018, czerwiec 2018 (podsumowujące).
 • Inne zebrania z rodzicami według potrzeb wychowawców poszczególnych oddziałów funkcjonujących w szkole lub organizowane na wniosek przedstawicieli rodzicow - Rady rodziców.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 40a
  86-150 Osie

  Dyrektor Szkoły: mgr Adam Manikowski

  tel. 604 978 651
 • 52 33 29 602
  604 978 651

Galeria zdjęć