Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rekrutacja

Rekrutacja 2019

Zarządzenie nr 11/19
Wójta Gminy Osie
z dnia 28 stycznia 2019


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 2203 i 1669) zarządza się, co następuje:
 
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 11/19 pobierz >>> (1341kB) pdf
 

 

Uchwała nr III/23/19
Rady Gminy Osie
z dnia 21 lutego 2019


w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie

Na podstawie art. 32 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)

 
Do pobrania:
 

 

Uchwała nr III/24/19
Rady Gminy Osie
z dnia 21 lutego 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 39 ust. 5, 5a i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)

 
Do pobrania:

 

ZARZĄDZENIE


DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINACH

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie powołania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 

         Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Art. 130, 131, 133, 149, 150;
 2. Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 3. Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Osie z dnia 28 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

§ 1

         Powołuję  komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Brzezinach, na rok szkolny 2019/2020, w następującym składzie:

Małgorzata Szulta,

Małgorzata Piór,

Krzysztof Konieczka

Elżbieta Malinowska.

§ 2

         Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Małgorzatę Szulta.

 

§ 3

         Zadania Komisji określone zostały w podstawie prawnej.

§ 4

         Wykonanie zarządzenie powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.

 

§ 6

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje do zakończenia rekrutacji w roku szkolnym 2018 / 2019.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 40a
  86-150 Osie

  Dyrektor Szkoły: mgr Adam Manikowski

  tel. 604 978 651
 • 52 33 29 602
  604 978 651

Galeria zdjęć