Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

O szkole

Profil szkoły

                  INFORMACJE OGÓLNE                 
Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o zatwierdzony statut, przepisy prawa oświatowego dla szkół publicznych i inne unormowania prawne organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 • Placówka jest sześcioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VI. Po ukończeniu klasy VI, uczniowie realizują dalszą naukę w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej w Osiu. Przy szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, stanowiący integralną część placówki.
 • Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Brzezinach, Żurze, Wałkowiskach, Grabowej Buchcie, Jaszczu, Nowym Jaszczu, Kwiatkach, wybudowaniu pod Czersk Świecki i Miedznie - wybudowania za torem. Wymienione miejscowości stanowią obwód szkolny.

 • Wszystkie oddziały posiadają osobne pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i realizacji programów nauczania.
 • Szkoła posiada do dyspozycji 10 pomieszczeń dydaktycznych, zastępczą salkę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię informatyczną, szatnię dla dzieci klasy "0", pokój nauczycielski, gabinet dyrektora szkoły i kuchnię szkolną.
 • Dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas najmłodszych przeznaczony jest szkolny ogród zabaw. Wokół budynku szkołu zlokalizowane są boiska do gier sportowych: piłki noznej, piłki ręcznej i koszykówki. Do szkoły przylega działka, na której zlokalizowany jest ogród dendrologiczny.
 • W bieżącym roku szkolnym kadrę pedagogiczną stanowi 11 nauczycieli, w tym 6 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.
 • Na część etatu zatrudniono sekretarza szkoły.
 • Pracownicy administracji to dwie osoby z siedzibą w Zespole Szkół w Osiu.
 • Personel obsługi stanowią 3 osoby.

                          Odpowiednie warunki lokalowe, wystarczająca ilość kadry pedagogicznej i uczniów, treści podstawy programowej - są bazą do realizacji zadań w bieżącym roku szkolnym i stanowią wraz z odpowiednimi dokumentami prawnymi oraz zaleceniami władz oświatowych i samorządowych podstawę do realizacji rocznego planu rozwoju szkoły.

           Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną, które jest ogólnodostępne dla mieszkańców po zakończeniu zajęć szkolnych. Na terenie placówki znajduje się również nowoczesny plac zabaw dla dzieci młodszych, który jest również udostępniony dla mieszkańców.

 
NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINACH

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
 

 • mgr Adam Manikowski - dyrektor szkoły
 • mgr Małgorzata Piór - społeczny zastępca
 • mgr Kamila Kaniecka
 • mgr Hanna Fryszka
 • mgr Krzysztof Konieczka
 • mgr Marta Siekierkowska
 • mgr Anna Stawarz
 • mgr Małgorzata Szulta
 • mgr Bogusław Wiśniewski
 • mgr Monika Wojnerowicz - Bocian
 • mgr Magdalena Ziemak
 • mgr Anna Talarek - Wiśniewska

 

SEKRETARZ SZKOŁY

 • lic. Elżbieta Malinowska

 

PRACOWNICY ADAMINISTRACJI

 • Maria Bocian - główna księgowa
 • Mariola Pozorska - referent ds płac

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 •   Ewa Działdowska
 •   Lucyna Lidzbarska
 •   Piotr Mońka

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  Brzeziny 40a
  86-150 Osie

  Dyrektor Szkoły: mgr Adam Manikowski

  tel. 604 978 651
 • 52 33 29 602
  604 978 651

Galeria zdjęć